Tarieven

Lidmaatschap LR Prins Bernhard

€ 20,- per jaar

Basiscontributie KNHS

€ 20,- per jaar

Totaal aan Rijvereniging Prins-Bernhard te betalen

€ 40,- per jaar

Startpas paard 12 maanden

€ 108,- per jaar

Beperkte startpas paard (4 starts)

€ 60,- per jaar

NB: Bovenstaande tarieven gelden voor 2016. De lessen van onze rijvereniging zijn bij het lidmaatschap inbegrepen. Qua startpassen verwijzen wij voor de overige tarieven (staffelkorting, kortere looptijd) naar de website van de KNHS: https://www.knhs.nl/over-knhs/tarievenlijsten/. Voor vragen over onze tarieven of over de nota kun je een e-mail sturen naar Veerle de Cock: penningmeester@prins-bernhard.nl.